Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ekstraordinær Valgforsamling

Melby Menighedsråd skal bestå af 8 folkevalgte medlemmer samt sognepræsten.
Da der kun blev valgt 5 personer til menighedsrådet indkaldes der til en ekstraordinær valgforsamling / suppleringsvalg

Tirsdag den 8. februar kl. 19:00
i Melby Sognegård

 

Afstemningsvalg

For at udløse afstemningsvalg, skal der opstilles og indleveres en kandidatliste.

Kandidatlister skal følge retningslinjerne for Lov om valg til Menighedsråd.
Du kan læse disse retningslinjer på Kirkeministeriets hjemmeside (klik her).
Retningslinjerne gælder for de ordinære valg til Menighedsråd i 2020 - reglerne er også gældende for afstemningsvalg efter et eventuelt omvalg, dog med forbehold for datoer.

Kandidatlister skal indleveres på Kirkekontoret senest den 15. februar 2022.
Som er sidste frist for at udløse et afstemningsvalg.

Et afstemningsvalg vil blive gennemført den 22. marts 2022

 

Nyt menighedsråd

Tirsdag, den 18. januar 2022 blev der afholdt valgforsamling i Melby Sogn.

Der blev udleveret 68 stemmesedler.

Til det nye menighedsråd blev valgt følgende medlemmer (stemmetal i parentes):

1 – Thomas Lind   (27)

2 – Torben Andersen  (19)

3 – Yvonne Vestermann   (13)                   

4 – Kim Snekkerup  (11)

5 – Hans Buur  (6)

Der var 67 afgivne stemmesedler, heraf 40 blanke. Hver stemmeseddel gav ret til at stemme på 3 kandidater. 

Det nye menighedsråd er tiltrådt efter valghandlingen.

Der skal besættes i alt 8 pladser i menighedsrådet, hvorfor der skal afholdes suppleringsvalg den 8. februar 2022.

Du kan læse referatet fra valgforsamlingen her.

Valgudvalget

Orienteringsmøde og menighedsmøde i Melby Sogn

Kirkeministeriet har stadfæstet, at valget til Melby Sogns Menighedsråd den 15. september 2020 var ugyldigt. Afgørelsen indebærer, at der skal ske omvalg til Melby Sogns Menighedsråd. Biskoppen over Helsingør Stift har besluttet at valgforsamlingen afholdes tirsdag den 18. januar 2022.

Derfor arrangerede menighedsarådet et offentligt orienteringsmøde og menighedsmøde i Sognegården;

Tirsdag den 14. december 2021 kl. 19:00 i Sognegården.

På mødet redegjorte menighedsrådet for bl.a. arbejdet i den forløbne funktionsperiode, økonomisk status, kommende opgaver, rammerne for det forestående valg og muligheden for at udløse et afstemningsvalg.

Du kan læse referatet her.

Melby Menighedsråd