Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådets udvalg

Det nyvalgte menighedsråd har endnu ikke konstitueret sig med enkeltposter og nedsættelse af udvalg.

Der er konstituerende møde lørdag den 29. januar 2022 hvor enkeltposter og de lovpligtige udvalg nedsættes.

Menighedsrådet vil konstituere sig på ny, når resultatet af ekstraordinær valgforsamling samt deadline for opstilling af kandidatliste (15. februar) samt evt. Afsemningsvalg (22. marts) er afgjort.

 

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Udvalget varetager tilsynet med kirken og kirkegården samt Administrationsbygning og graverfaciliteter (værksted mm.) 

Udvalget fører tilsyn med kirkeværgens forretningsførelse.

Udvalget består af:

Udvalget har endvidere tilknyttet:​

 

Aktivitetsudvalget

Udvalget arbejder med samtlige aktiviteter og arrangementer der foregår i Melby Kirke, Sognegården samt i konfirmandstuen.

Der er tale om alle typer af faste aktiviteter og arrangementer, fra de ugentlige til de enkeltstående som f.eks. foredrag, kirkekoncerter, kirkefrokoster, sogneudflugt m.m.

Udvalget består af:

Det forventes at udvalget supplerer sig med frivillige og også nedsætter arbejdsgrupper efter behov.

 

Bygningsudvalget

Udvalget arbejder med alle forhold vedr. Menighedsrådets bygninger og udendørsarealer.
Anvendelse, drift, bygningsmæssig vedligeholdelse.

  • Sognegården
  • Præstegård / konfirmandstue
     Herunder præstegårdshaven
  • Arealerne omkring bronzealderhøjene
  • Arealet bag præstegården (tidl. nyttehaver)

Udvalget består af:

Udvalget kan supplere sig med frivillige. 

 

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen er ansvarlig for alt vedrørende valg til menighedsrådet.