Kirke- og kirkegårdsudvalget

Udvalget varetager tilsynet med kirken og kirkegården samt Administrationsbygning og graverfaciliteter (værksted mm.) 

Udvalget fører tilsyn med kirkeværgens forretningsførelse.

Udvalget består af:

 • Kristian Kousholt (formand)
 • Christa Randskov

 Udvalget har endvidere tilknyttet:

 • Gunnar Husted (kirkeværge)
 • Anja Gade Steffensen (graver)

Aktivitetsudvalget

Udvalget arbejder med samtlige aktiviteter og arrangementer der foregår i Melby Kirke, Sognegården samt i konfirmandstuen.

Der er tale om alle typer af faste aktiviteter og arrangementer, fra de ugentlige til de enkeltstående som f.eks. foredrag, kirkekoncerter, kirkefrokoster, sogneudflugt m.m.

Udvalget består af:

 • Betina Zøllner (Formand)
 • Johannes Nymark
 • Hanne Hilslev Rasmussen
 • Eva Ortwed Berger
 • Kim Kjær Knudsen (Organist)

Det forventes at udvalget supplerer sig med frivillige og også nedsætter arbejdsgrupper efter behov.

Bygningsudvalget

Udvalget arbejder med alle forhold vedr. Menighedsrådets bygninger og udendørsarealer.
Anvendelse, drift, bygningsmæssig vedligeholdelse.

 • Sognegården
 • Præstegård / konfirmandstue
   Herunder præstegårdshaven
 • Arealerne omkring bronzealderhøjene
 • Arealet bag præstegården (tidl. nyttehaver)

Udvalget består af:

 • Christa Randskov (formand)
 • Kristian Kousholt

Udvalget kan supplere sig med frivillige. 

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen er ansvarlig for alt vedrørende valg til menighedsrådet.

 • Per Grydbæk (formand)
 • Betina Zøllner
 • Christa Randskov 

Menighedsplejen

Menighedsplejen uddeler hjælp til trængende i sognet udenfor menighedsrådets regi. Menighedsrådet udpeger i sit regi 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved konstitueringen blev valgt:

 • Per Grydbæk
 • Betina Zøllner

Kontakt til de frivillige

Varetager kontakten mellem menighedsråd og det frivillige arbejde.

 • Per Grydbæk, Betina Zøllner
  Kræmmerkælderen samt Café og Åbent Hus