Kort om Menighedsrådet

Menighedsrådet er Folkekirkens mindste demokratiske enhed. Melby Kirkes menighedsråd vælges for fire år ad gangen og består af 8 medlemmer, samt kirkens præst.

Ved Menighedsrådsvalget november 2016 var der ved fristens udløb den 27-9-2016 kun indleveret een liste - Menighedslisten - hvorfor alle 8 opstillede blev valgt.

Valgperioden udløber efter 4 år - 1. søndag i kirkeråret / advent 2020.
Der skal således være valg i Melby Sogn igen i november 2020.

Henvendelser

Vi er altid åbne for kommentarer, ris og ros til kirken. Skriv til os på 7407@sogn.dk