Spørgsmål til menighedsrådet

Spørgsmål til menighedsrådet mailes til 7407@sogn.dk  og besvares herfra.

Det er ikke muligt for publikum, at stille spørgsmål til menighedsrådet under selve menighedsrådsmøderne. Denne regel er indført efter et menighedsrådsmøde blev afsporet og med flere chikanerier på efterfølgende møder og fulgt op med truende adfærd overfor medlemmer. 

Menighedsrådsmøderne er offentlige, men publikum har ikke taletid på møderne og må på ingen måde forstyrre eller gribe ind i et møde.  

Kristian Kousholt, Formand for menighedsrådet