Spørgsmål til menighedsrådet mailes til 7407@sogn.dk  og besvares herfra.

Det er ikke muligt for publikum, at stille spørgsmål til menighedsrådet under selve menighedsrådsmøderne. Menighedsrådsmøderne er offentlige, men publikum har ikke taletid på møderne og må på ingen måde forstyrre eller gribe ind i et møde.  

Kristian Kousholt, Formand for menighedsrådet