Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Søren Christensen
Formand
Telefon:  4063 7768
Mail: sochri@mail.dk 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kristian Kousholt
Næstformand
Telefon: 2970 4456
Mail: kristian_kousholt@hotmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hanne Hilslev Rasmussen
Kasserer
Telefon: 4776 2096 / 21652202
Mail: hilslevfrv@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Per Grydbæk
Kontaktperson
Telefon: 2288 8713
Mail: pergrydbaek@dbmail.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Claus Bech-Hansen
Bygningskyndig
Telefon: 3053 2799
Mail: clausbechhansen@mail.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Christa Randskov
Telefon: 2032 5014
Mail: cr@lissen.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Betina Zøllner
Telefon: 2148 0543
Mail: bjz@live.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gunnar Husted
Kirkeværge
Telefon: 4040 5403
Mail: husted.orgel@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sognepræst Eva Ortwed Berger
Melbyvej 113, 3370 Melby
Telefon: 47 92 30 55
Mail: evbe@km.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Omvalg i Melby Sogn

Kirkeministeriet har efter 8 måneder truffet en afgørelse i sagen om menighedsrådsvalget i Melby.

Afgørelsen går ud på at valget erklæres for ugyldigt, og at der derfor skal finde et omvalg sted. Dermed stadfæstes Helsingørs biskops afgørelse.

Det er nu op til biskoppen at bestemme, hvornår omvalget skal finde sted.

Søren Christensen
Formand , Melby menighedsråd.

Dagsorden menighedsrådsmøder

Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 28.  oktober 2021 kl. 19:00 i Sognegården