Kristian Kousholt
Formand, Bygningskyndig, Medlem af Kirke og Kirkegårdsudvalg samt Bygningsudvalg
Telefon: 2970 4456
Mail: kristian_kousholt@hotmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Per Grydbæk
Næstformand, Kontaktperson
Telefon: 2288 8713
Mail: pergrydbaek@dbmail.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Johannes Nymark
Kasserer, Medlem af Aktivitetsudvalg
Telefon: 6010 1037
Mail: johsnymark@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Christa Randskov
Formand Bygningsudvalg, Medlem af Kirke-og Kirkegårdsudvalg
Telefon: 2032 5014
Mail: cr@lissen.dk

jern-dette.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Betina Zøllner
Formand for Aktivitetsudvalg
Telefon: 2148 0543
Mail: bjz@live.dk

jern-dette.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hanne Hilslev Rasmussen
Medlem af distriktsforeningen, Medlem af Aktivitetsudvalg
Telefon: 4776 2096 / 21652202
Mail: hilslevfrv@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gunnar Husted
Kirkeværge
Telefon: 4040 5403
Mail: husted.orgel@mail.tele.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sognepræst Eva Ortwed Berger
Melbyvej 113, 3370 Melby
Telefon: 47 92 30 55
Mail: evbe@km.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -