Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkegården

Renovering af afdeling C

Efter længere tids forberedelse, er vi nu i mål med endnu en afdeling på kirkegården, vores nyrenoverede afdeling C nord-øst for kirken.

En afdeling som bestod af mange ledige kistegravsteder og gammel thuja-hæk, er nu blevet omdannet til traditionelle urnegravsteder med forkanter i granit og nye takshække. De eksisterende kistegravsteder har ligeledes fået nye takshække.
I flere mellemrum er der plantet træer og bunddække, og gangarealerne har fået henholdsvis rullegræs og slotsgrus. Alt sammen for at give et grønnere og mere sammenhængende udtryk.

Og så er adgangsvejen til kirken blevet gjort bredere, så blandt andet ambulancer kan komme helt op til kirkedøren.

Menighedsrådet og graveren har i et godt samarbejde med landskabsarkitekt Charlotte Skibsted, udarbejdet en langsigtet helhedsplan for kirkegården.
I planen er der lagt vægt på at bevare det traditionelle blandet med nye tiltag, for at imødekomme ønsker om nye gravstedsformer.

Lokale JKJ Brolægning v/ Jørgen Jensen har stået for arbejdet med afgravning og påfyldning af jord, det flotte brostens-arbejde, rullegræs og stier i slotsgrus.

Den smukke beplantning med træer og bunddække, har Joel Klerks planteskole stået for.

Takshækkene har kirkegårdens personale plantet.

Velkommen på kirkegården.


Fra orgelbygger til kirkeværge

Gunnar Husted er tiltrådt som kirkeværge pr. 1.ste juni 2017. 

Gunnar er et kendt ansigt i Melby Sogn og Kirke. Han har et indgående kendskab til både kirke og sogn. Gunnar er orgelbygger og har bygget Melby kirkes orgel i 1979 - og mange, mange andre.

Vi er i menighed og i menighedsråd glade for, at det er en meget faglig kompetent kapacitet med et stort kendskab til Melby Kirke og Sogn, der nu efterfølger Hans Conrad Hansen.

Kristian Kousholt, formand Melby Menighedsråd


Kapellet er nu istandsat

Hen over sommeren 2016 har Menighedsrådet fået istandsat kapellet, så det nu fremstår med opbevaringshylder til urne samt et lille alter.

Menighedsrådet valgte i forbindelse med istandsættelsen at få malet "Livets træ" som en form for alterbillede.
Livets træ er malet direkte på endevæggen og på træets stamme er opsat Jesus på et kors.
"Alteret" smykkes endvidere af de 2 gamle lamper som tidligere sad i kapellet og der er opsat en lille ny lysekrone i kapellets loft.

Livets træ er udført af den lokale kunstner Jens Erik Forsmann.

Kirke- kirkegårdsudvalget


Kontakt Graver

Anja Gade Steffensen
Tollerupvej 6,
3370  Melby
 

Mobil: 2945 9596

Mandag - torsdag kl. 7:00 - 14:30
Fredag kl. 7:00 - 12:00

Mail: melbykirkegaard@gmail.com 

Vedtægter

Ordensregler

Takster 2022