Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Det sker i Melby

Herunder kan du læse om de faste aktiviteter som både menighedsråd og en række frivillige har igangsat og gennemfører løbende. Du vil altid være velkommen til at deltage. For enkelte aktiviteter skal du dog tilmelde dig til - f.eks. til kirkekoret  og gospelkoret

Rundvisninger ved Melby Kirke i august 2022

Melby Kirke: Søndag den 7. august, 13:00-14:30, Tollerupvej 2

Menighedsrådsformand Kristian Kousholt leder en rundvisning i og rundt om Melby Kirke med fokus på bygningens historiske udvikling og egenart. 

Præstens have: Søndag den 14. august, 13:00-15:00, Melbyvej 113

Sognepræst Eva Berger viser rundt i præstegårdens have og fortæller om sit forhold til naturen. Kaffe/te og kage serveres efter rundvisningen.

Melby Mølle: Søndag den 28. august kl. 13:00-14:00, Møllevej 24

Tidligere formand for Foreningen til Melby Mølles bevarelse Knud Erik Jensen viser rundt og fortæller.

Kirkens kor - Melbykoret

Kirkekoret 

Vi øver ugentligt i Sognegården på onsdage mellem kl. 10:00 – 12:00.
Nye sangere er velkomne. 
Vi starter efter sommerferien onsdag den 10. august
Kontakt organist / korleder Kim Knudsen Tlf. 61 20 08 78

Gospelkor

Melbys Gospelkor er under ledelse af Louise Høegh, som er professionel sanger og sangcoach.

Det foregår hver mandag i lige uger mellem 19.30 til  21.30  i Sognegården, Melbyvej 101.

Nye sangere er velkomne.
Har du lyst til at synge med i gospelkoret, kan du kontakte korleder Louise Høegh på mail til louisehoegh@hotmail.com for at høre nærmere.

- med opfordring fra Melby Menighedsråd til alle med en sangfugl i brystet.

Nørkleklub

ugentligt på torsdage fra 12:00-14:00 i Sognegården.

Vi starter efter sommerferien torsdag den 4. august.

Torsdags Café

Der arrangeres Café hver torsdag eftermiddag fra kl. 14.

Det foregår i Sognegården.

Der serveres kaffe og kage for 20,- kr.

Den første torsdag i hver måned kommer kirkens organist og korleder, så vi kan bruge denne eftermiddag med at synge sange fra højskolesangbogen. 

Andre torsdage kan der være "Snakke Café" eller et foredrag eller lignende. Du kan læse om de enkelte torsdage på kirkesiden. 

Vi starter efter sommerferien torsdag den 4. august.

Højskolesangaften

Vi gennemfører Højskolesangaften den sidste onsdag i hver måned kl. 19:00 - 21:00 i Sognegården.

Organist og korleder Kim Knudsen akkompagnerer de dejlige sange fra højskolesangbogen, som hver aften vælges af deltagerne.

Der serveres kaffe og kage for 20,- kr

Kræmmerkælderen

Kræmmerkælderen holder til i kælderen under administrationsbygningen på Tollerupvej 6, Melby

Kræmmerkælderen har åbent hver lørdag kl. 10:00 - 13:00

Tøj og ting modtages med glæde.

Kontakt: Karin Sørensen, tlf. 2014 7694 

Pilgrimsvandring lørdag den 20. august

Den fælleskirkelige pilgrimsvandring starter i år med morgenandagt ved Fyrbåken på Hundested Havn kl.9.30. Turen går derefter forbi blandt andet Lynæs Kirke, Sølager, Grønnesse Skov og Sverkildstrup. Turen ender i Torup Kirke med afslutningsandagt cirka kl.16.30.

Gennem vandring i naturen, gennem stilhed, bøn og samtale søger vi Gud, som har skabt alt, og giver livet kraft og mening. Vi gør det ikke for at opnå noget, – men i taknemmelighed over at vi i troen på Jesus må leve i Guds nåde, barmhjertighed og kærlighed. Derfor vil vi undervejs holde stop med læsninger, lidt at tænke over, meditation og bøn.

Godt fodtøj tilrådes til den cirka 13 km. lange pilgrimsvandring. Undervejs gives der en forfriskning. Deltagerne må selv medbringe eventuel formiddagskaffe, mad og drikke til frokosten, og vand til at drikke undervejs. Da ruten ikke byder på borde og bænke, bedes deltagerne selv medbringe et sidde-underlag.

Vi gør opmærksom på, at skulle der ske forværring med hensyn til udbredelse af Covid19 vil pilgrimsvandringen blive aflyst.

Yderligere oplysninger og tilmelding (senest onsdag den 16. august) hos Ingolf Bjørsted ved mail: e.i.bjorsted@webspeed.dk + Telefon 28 74 08 18

Deltager-pris 20 kr.