'Melby Menighedspleje's formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Medlemmerne af 'Melby Menighedspleje' er en kreds af frivillige, der kan tilbyde at:

  • giver gerne en blomst til trøst
  • gennemføre seniorfester for indbudte (ensomme ældre)
  • står for torsdagsarrangementerne i Sognegården
  • gennemføre ture for børn, voksne og ældre med bl.a. fripladser til økonomisk svagt stillede fra sognet
  • konfirmationshjælp til familier (kræver begrundet ansøgning)
  • være besøgsven
  • aflægge omsorgsbesøg
  • yde kørsel til undersøgelse eller behandling i særlige tilfælde
  • være støtte ved besøg hos læge eller sociale myndigheder

Årsmøder

Melby Menighedspleje gennemførte den 10. september 2018 sit seneste årsmøde.


Melby Menighedspleje kan bruge flere frivillige til at bistå med en række aktiviteter og arrangementer, besøgsvenner, telefonkæde o.s.v.

Melby Menighedspleje ledes af en bestyrelse, der sammensættes på det årlige Årsmøde.

Foreningens aktiviteter og arrangementer tilrettelægges gennem afholdelse af netværksmøder for alle frivillige, der ønsker at bidrage med en indsats (uanset indsatsens art og "størrelse")

Har dette din interesse kontakt foreningens formand: Yvonne Vestermann, tlf. 40 58 03 58