Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Medlemmerne af menighedsplejen er en kreds af frivillige, og vi kan tilbyde at:

  • giver gerne en blomst til trøst
  • gennemføre seniorfester for indbudte (ensomme ældre)
  • står for torsdagsarrangementerne i Sognegården
  • gennemføre ture for børn, voksne og ældre med bl.a. fripladser til økonomisk svagt stillede fra sognet
  • julehjælp til familer der er socialt udsatte (kræver begrundet ansøgning)
  • konfirmationshjælp til familier (kræver begrundet ansøgning)
  • være besøgsven
  • aflægge omsorgsbesøg
  • yde kørsel til undersøgelse eller behandling i særlige tilfælde
  • være støtte ved besøg hos læge eller sociale myndigheder

ÅRSMØDE

Melby Menighedspleje gennemførte den 10. september 2018 sit årsmøde.

Se referatet i kolonnen til højre.


JULEHJÆLP

Melby Menighedspleje yder hvert år Julehjælp til personer der bor i Melby sogn, og som har brug for en håndsrækning til at holde en jul for sin familie og især børn.

Menighedsplejen vægter ansøgninger fra mennesker, der pludselig er ramt af en belastende social begivenhed, og som af den grund har vanskeligt ved at gennemføre en traditionel dansk jul.

Der er som regel ansøgningsfrist primo december måned.


Melby Menighedspleje trives og har aldrig været mere aktiv. Det er vi både meget glade for og stolte over.

Og det er ikke mindst på grund af de penge, der hver søndag doneres til Menighedsplejen via kirkens kollekter.

TAK FOR DET.

 

I øvrigt kan vi altid bruge flere frivillige til at bistå med en række aktiviteter og arrangementer, besøgsvenner, telefonkæde o.s.v.

Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, der sammensættes på det årlige Årsmøde.

Menighedsplejens aktiviteter og arrangementer tilrettelægges gennem afholdelse af netværksmøder for alle frivillige, der ønsker at bidrage med en indsats (uanset indsatsens art og "størrelse")

Kontakt os, hvis det har din interesse.

Yvonne Vestermann, tlf. 40 58 03 58


Menighedsrådet gennemfører hvert år Frivillig fest for de mange frivillige i og omkring menighedsrådet og menighedsplejen.

Afholdes som regel altid hvert år i oktober måned.